page1image1831168

 

MANUÁL ANALOGOVÉ HODINKY

 

Právě jste si zakoupili hodinky NIXON. To je paráda! Vítejte v partě NIXON, která řeší hlavně kvalitu a spolehlivost v nevšedním provedení. Těší nás, že jste si vybrali jedny z našich hodinek. Tento manuál Vám pomůže se správným používáním a se všemi vychytávkami.

 

Důležité!


Prosím, ověřte si míru voděodolnosti na zadní straně pouzdra Vašich hodinek nebo pro tuto informaci navštivte webové stránky: www.garashop.cz,  www.nixon.com

 

 

 

DATUM A DEN V TÝDNU

 

NASTAVENÍ ČASU:

POSITION – POZICE, CROWN – KORUNKA, TURN – OTÁČET

POZNÁMKA

: NĚKTERÉ HODINKY MAJÍ ŠROUBOVACÍ KORUNKU. TUTO KORUNKU JE TŘEBA NEJPRVE ODŠROUBOVAT PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK, TEPRVE POTÉ JI BUDETE MOCI VYTÁHNOUT

 

 

page1image1831392

 

 

NASTAVENÍ DNE A DATA:

 

 

     page2image3810944               page2image3811840

                     DATUM                                                                        DEN

 

POZNÁMKA

: DATUM I NÁZEV DNE SE KAŽDÝCH 24 HODIN AUTOMATICKY PŘETÁČÍ

 

     NÁPOVĚDA

: NAŘIĎTE SI DEN PŘED POLEDNEM, JINAK SE VÁM BUDE PŘETÁČET V POLEDNE MÍSTO O PŮLNOCI

:TLAČÍTKO LIGHT /SVĚTLO/ NESMÍTE NIKDY STISKNOUT, KDYŽ JSOU HODINKY POD VODOU –  NIKDY !!!!!!!!!!

: POKAŽDÉ SE PŘESVĚDČTE, ZDA-LI JE KORUNKA OPRAVDU ZATLAČENÁ NEBO ZAŠROUBOVANÁ

 

 

 

NASTAVENÍ SVĚTLA:

(V PŘÍPADĚ, ŽE HODINKY MAJÍ SVĚTLO)

 

-U HODINEK, KTERÉ MAJÍ SVĚTLO, JEDNODUŠE ZMÁČKNĚTE TLAČÍTKO SVĚTLA K JEHO ZAPNUTÍ

-NIKDY NEMAČKEJTE TLAČÍTKO SVĚTLA A NENASTAVUJTE HODINKY POKUD JSOU PONOŘENY POD VODU

 

page3image3809376
 
 

 

NASTAVENÍ CHRONOGRAFU:

            (V PŘÍPADĚ, ŽE HODINKY MAJÍ CHRONOGRAF)

 

 

CHRONOGRAF SLEDUJE ČAS VE VTEŘINÁCH A MINUTÁCH. MINICIFERNÍKY MAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ

FUNKCE (ORIENTUJTE SE PODLE ODPOVÍDAJÍCÍCH ČÍSEL NÁKRESU)

 

1. HLAVNÍ VTEŘINOVÁ RUČIČKA. TATO RUČIČKA SE BUDE VŽDY POHYBOVAT

2. UKAZATEL HODINY

3.UKAZATEL MINUTY. TATO RUČIČKA NENÍ V POHYBU POKUD CHRONOGRAF NENÍ POUŽÍVÁN. POKUD JE ZAPNUTÝ, PO KAŽDÉM OBĚHNUTÍ 60TI SEKUND VELKÉ VTEŘINOVÉ RUČIČKY SE MINUTOVÁ RUČIČKA POSUNE.

 

-ZMÁČKNĚTEVRCHNÍ TLAČÍTKO KE SPUŠTĚNÍ CHRONOGRAFU (u modelů 51-30 a 42-20 se jedná o spodní tlačítko)

 

-ZMÁČKNĚTEZNOVU VRCHNÍ TLAČÍTKO K ZASTAVENÍ FUNKCE CHRONOGRAFU (u modelů 51-30 a 42-20 se jedná o spodní tlačítko)

 

-ZMÁČKNĚTESPODNÍ TLAČÍTKO, POKUD CHCETE CHRONOGRAF RESETOVAT (u modelů 51-30 a 42-20 se jedná o vrchní tlačítko). MINUTOVÁ RUČIČKA CHRONOGRAFU A HLAVNÍ „VTEŘINOVÁ RUČIČKA“ BUDE SMĚŘOVAT NAHORU DO POZICE ZNÁZORŇUJÍCÍ 12 HODIN

page3image3805792

POZNÁMKA

: NA MODELECH 51-30 A 42-20 CHRONO JSOU TLAČÍTKA ŠROUBOVACÍ KORUNKY. K POUŽITÍ JE TŘEBA JE NEJPRVE OTOČIT PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK

 

 

 

 

RESET RUČIČEK CHRONOGRAFU

NĚKDY SE MŮŽE STÁT, ŽE HLAVNÍ „VTEŘINOVÁ RUČIČKA“ NESMĚŘUJE PŘESNĚ DO POZICE ZNÁZURŇUJÍCÍ 12 HODIN POTÉ, CO JE CHRONOGRAF RESETOVÁN.

 

-VYTÁHNĚTEKORUNKU DO POZICE 2

-STLAČTEKORUNKU JEMNĚ ZPĚT DO POZICE 1

-STLAČTEVRCHNÍ TLAČÍTKO A POSUŇTE VTEŘINOVOU RUČIČKU DO POZICE ZNÁZORŇUJÍCÍ 12 HODIN (u modelů 51-30 a 42-20 se jedná o spodní tlačítko)

-STLAČTEKORUNKU ZPĚT (POKUD SE JEDNÁ O ŠROUBOVACÍ KORUNKU, TAK SE UJISTĚTĚ, ŽE JE ZAŠROUBOVANÁ)

 

page4image3803328

 

VODĚODOLNOST

 

-      PROSÍM, ZJISTĚTE SI NA ZADNÍ STRANĚ POUZDRA VAŠICH HODINEK NEBO NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VODĚODOLNOST.

-      VŽDY SE UJISTĚTE, ŽE JE KORUNKA ZATLAČENA NEBO ZAŠROUBOVÁNA NA MAXIMUM NEŽ HODINKY NAMOČÍTE

-      NIKDY NENASTAVUJTE HODINKY A NEMAČKEJTE TLAČÍTKA POKUD JSOU PONOŘENÉ DO VODY

 

VODOTĚSTNOST ČI VODĚODOLNOST HODINEK JE PODMÍNĚNA ZEJMÉNA TLAKEM VODY, KTERÝ OVLIVŇUJE SCHOPNOST VLHKOSTI PRONIKAT POD TĚSNĚNÍ HODINEK. PROTO MÍRA VODOTĚSNOSTI SOUVISÍ PRÁVĚ S TOUTO PODMÍNKOU. VODOTĚSNOST SE OZNAČUJE BUĎ VÝŠKOU VODNÍHO SLOUPCE V METRECH (tedy 30m, 50m, 100m, ...) A VE STOPÁCH (98,5ft, 164ft, 328ft, ...), NEBO V JEDNOTKÁCH TLAKU ATM ČI V POČTU BARŮ (3ATM, 5 ATM, 10 ATM) PŘI MĚŘENÉM STATICKÉM TLAKU. 

Označení voděodolnosti vlhko, déšť plavání, mytí auta šnorchlování, skoky do vody hloubkové potápění
30M (3 ATM)      Re-Run..... ANO NE NE NE
50M (5 ATM)     Arrow, Bullet, Porter, Kensington.... ANO ANO NE NE
100M (10 ATM)  Time Teller, Facet, Base, Sentry..... ANO ANO ANO NE
200M (20 ATM)  Chrono 51-30, 48-20...... ANO ANO ANO ANO
ikona přeškrtnutých vlnek, bez označení NE NE NE NE
 

 

Omyjte hodinky mýdlem a vodou, jestliže byly vystaveny slané vodě nebo písku.

U některých našich modelů nám jde především o styl a nejsou určeny pro styk s vodou a jsou označeny ikonou přeškrtnutých vlnek.

Bohužel žádné hodinky, ani ty určené pro potápění, negarantují majiteli stoprocentní vodotěsnost za jakýchkoliv podmínek. Rozhodující je zejména nepoškozené pouzdro, kvalita těsnících prvků a dodržování základních zásad správného používání hodinek. 

 

Těsnící prvky hodinek se mohou narušit po každém otevření pouzdra hodinek. Proto po servisním úkonu jakým je například výměna baterie musí být provedena tlaková zkouška a zkouška vodotěsnosti, kterou by měla být zakončena každá profesionální oprava. Vodotěsnost hodinek se testuje ve speciálních přístrojích.

Zkoušku vodotěsnosti by měly hodinky absolvovat nejen po každém zásahu do pouzdra, ale i preventivně, každých 18 - 24 měsíců. Tak získáte garanci, že po případném ponoření hodinek do vody nedojde k jejímu průniku do pouzdra.

 

Měňte baterii přinejmenším každé dva roky. Vybitá nebo téměř vybitá baterie ponechaná v hodinkách může vytéct a poškodit strojek. 

 

Nevystavujte hodinky extrémním teplotám (přes 60 °C nebo pod -10 °C). Nepoužívejte hodinky v horké vaně, vířivce nebo sauně – tyto aktivity je třeba si užít bez ohledu na čas! Vyhněte se i extrémním otřesům.

 

INFORMACE O ZÁRUCE

 

Nixon poskytuje záruku na vady materiálu a chyby v řemeslném zpracování, jsou-li hodinky zakoupeny u autorizovaného prodejce a je předložena účtenka o koupi. To znamená, že pokud je materiál vašich hodinek vadný nebo jsou hodinky chybně sestaveny, hodinky podle našeho uvážení opravíme nebo vyměníme. To však neznamená, že se svými hodinkami můžete zacházet neopatrně a očekávat, že vám případné škody zdarma opravíme. Naše záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, sklíčko, pouzdro, řemínek, ztrátu nebo krádež. Ztrácíte nárok na záruku pokud otevřete zadní kryt, zmáčknete tlačítka hodinek pod vodou nebo zapomenete zašroubovat či zamáčknout korunku a hodinky následně vystavíte vodě.

Setkali jste se s problémy? Kontaktujte obchod, ve kterém jste hodinky zakoupili a oni vám rádi poradí. Případně kontaktujte přímo nás e-mailem shop@garashop.com .

Žádné záruky se na produkt nevztahují po uplynutí dvou let od koupě. Nixon dále nenese jakoukoliv odpovědnost.

 

 

0 ks
Košík: 0
0 ks
  • d
  • i
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • +420 737 300 092